Blue Flower

Bas & Emma serie

Een collectie verhaaltjes om voor te lezen aan jonge kinderen in de kleuterleeftijd.

Bas & Emma beleven veel avonturen waarbij de schrijfster ook maatschappelijke kwesties niet uit de weg gaat. Wat moet Bas aan met de nieuwe vriend van Mama? Zal zijn eigen Papa niet boos worden als hij gaat voetballen met Mama's vriend? En maakt oma écht een grapje als ze haar bezoeken in het verzorgingstehuis en ze aan Bas vraagt: "Wie ben jij?"

Nieuwe papa pagina001   Nieuwe papa pagina002
Nieuwe papa pagina011   Nieuwe papa pagina012
wie ben jij pagina001   wie ben jij pagina002
wie ben jij pagina010   wie ben jij pagina011